Bijak Express

Bijak Express dapat mengasah keboleh laksanaan anak-anak dalam memahami, menulis, mewarna, suai padan serta menyusun perkataan. Bijak Fonik bertindak sebagai bahan latihan untuk anak untuk menajamkan lagi pemahaman serta kebolehan menulis anak. Klik link whatsapp untuk pertanyaan atau pembelian lanjut.