No posts found!

Kategori Virtual Reading Class (VRC) Virtual Reading Program (VRP)

Umur Pelajar

3 Tahun 6 Bulan

3 Tahun 6 Bulan

Medium Pembelajaran

Online

Online

Aplikasi Pembelajaran

Whatsapp Video Call / Phone Call

Zoom

Suasana Pembelajaran

Persendirian / Personal / "One-to-One"

Berkumpulan

Durasi Pembelajaran

5 - 6 Minit/per Sesi (2 -3 Hari Seminggu - Mengikut Pakej) Sehingga Tamat Bacaan)

30 Minit (15 Hari)

Modul Pembelajaran

Bacalah Anakku (Bahasa Melayu)

Read Easy (English)

Disusun Khas oleh Geniuskids berdasarkan Buku Bacalah Anakku

Bayaran

Bulanan

1 Kali Sahaja / "One-off Payment"